התחדשות עירונית

titleSeperator

התחדשות עירונית

התחדשות עירונית הנו תהליך של תכנון ושדרוג מחדש של שכונות ותיקות במרכזי ערים.
מדובר באזורים אשר מאופיינים בבניינים ישנים שנבנו לפני עשרות שנים, במרקם ובמתאר פיזי  נמוכים, עם חזות ירודה ותשתיות רקובות.
בערים רבות מדובר בבנייני "רכבות" ארוכים, אשר נבנו לפני שנת 1980.
תהליך של התחדשות עירונית מטרתו לתת מענה מקיף ויסודי לטיפול בתופעה, למען שדרוג פני השכונות ורמת החיים של תושבי המקום.
מטרת ההתחדשות העירונית לחדש את פני הערים והשכונות בישראל, וזאת באמצעות שני מסלולים עיקריים: הוראות תכנית תמ"א 38 על תיקוניה השונים, הוראות חוק פינוי ובינוי על הוראותיו.