About Us

titleSeperator

חזון הקבוצה

חזון קבוצת מרום מתחיל באהבה לערי ישראל, לאזרחי ישראל ולרצון לצמצם פערים חברתיים וכלכליים על ידי שינוי ושיפור איכות החיים וסביבת המגורים.
המטרה: להפוך שכונות ישנות לחדשות תוך שיפור תשתיות ובניית מתחמי מגורים מודרניים בתכנון אדריכלי מוקפד.
קבוצת מרום מתייחסת לכל פרויקט אותו היא מקדמת כאילו היה פרויקט הדגל של החברה, ומהיום הראשון להקמתה משקיעה בהון האנושי ומעסיקה את אנשי המקצוע הטובים ביותר בתחומם.

גב כלכלי איתן

החברה תדאג למתן כל הערבויות להוצאת הפרויקט לפועל, לרבות ערבות בנקאית על פי חוק המכר דירות, ערבות להבטחת תשלומי השכירות לכל תקופת הפינוי, ערבויות מיסוי, ערבויות רישום, ערבויות בדק, וכל יתר הביטחונות אנו מבטיחים לבעלי הדירות שקט נפשי לכל אורך הפרויקט.

התחדשות עירונית חברתית

התחדשות עירונית פרושה תהליך של תכנון ושדרוג מחדש של שכונות ותיקות במרכזי ערים. מדובר באזורים אשר מאופיינים בבניינים ישנים שנבנו לפני עשרות שנים, במרקם ובמתאר פיזי נמוכים, עם חזות ירודה ותשתיות רקובות. בערים רבות מדובר בבנייני "רכבות" ארוכים, אשר נבנו לפני שנת 1980.
בניה זו משקפת את המציאות של העשורים הראשונים לקום המדינה עם מעורבות גבוהה של בניה ציבורית. מטרתו העיקרית של תהליך התחדשות עירונית הוא לתת מענה מקיף ויסודי לטיפול בתופעה, למען שדרוג פני השכונות ורמת החיים של תושביהם.
במסגרת התכנית לחדש את פני הערים והשכונות קיימים בישראל מספר מסלולים להתחדשות עירונית: הוראות תכנית תמ"א 38 על תיקוניה השונים, והוראות חוק פינוי ובינוי על הוראותיו.
חשוב להבין כי תחום ההתחדשות העירונית דורש ידע רב, מקצועיות וניסיון בפועל, מדובר בעסקאות מורכבות ומסובכות, אשר מעורבים בהן מספר רב של גורמים, לרבות: בעלי דירות, יועצים, אדריכלים, מהנדסים, יזם, קבלן, עורך דין היזם, עירייה, ועדות וכיוב'.

כשצועדים ביחד, חלומות מתגשמים